Upcoming Event

Check out the event detailsWhat's new

Awesome news and articles from us

Past Event : Workspa...

Blog Image

Workspace for Tomorrow in Digital Era by Dimension Data Thailand...

IT News: YouTube รอง...

Blog Image

YouTube เปิดตัวฟีเจอร์ดูวิดีโอถ่ายทอดสดแบบ 360 องศา และระบบเสียง Spatial Audio แบบตามทิศทาง...

IT News: Microsoft จ...

Blog Image

ไมโครซอฟท์เตรียมปรับปรุง All Apps ใน Start Menu และ Start Screen ของ Windows 10 ใหม่ ให้ใช้งานสะดวกกว่าเดิม...Who we are

Know our great story


กว่า 15 ปีมาที่ "เพอร์เฟ็ค คอนเน็คชั่น"  ได้สร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมหลากรูปแบบ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของลูกค้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของการทำประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม และงานสัมมนาต่างๆ และการวิเคราะห์วางแผนและใช้สื่อต่างๆอย่างเหมาะสม        

         เพอร์เฟ็ค คอนเน็คชั่น ไม่เคยหยุดนิ่งในการเรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์  เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมให้ตอบโจทย์ได้อย่างแม่นยำตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการลูกค้า ซึ่งปัจจุบัน รูปแบบของกิจกรรม รวมไปถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา พวกเราจึงตั้งใจและให้ความสำคัญในกระบวนการคิดวิเคราะห์ ปรับกลยุทธ์ให้มีประสิทธภาพและตอบโจทย์ รวมทั้งการวางแผนการทำงาน ทั้งในรูปแบบของงานกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงทุกรายละเอียดปลีกย่อย อาทิ  ธีมงาน กิมมิกงาน สื่อสนับสนุนและของที่ระลึก ตลอดจนการสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแตกต่างและประทับใจ

อ่านประวัติเต็มต่อที่Our Clients

Know our great Folio


Join Us

Meet the greatest Team of Us

Location

PERFECT CONNECTION CO.,LTD.

  • 68/18 Soi Inthamara 40 , Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400
  • info@perfectconnection.co.th
  • Tel : +66(0) 2694 6500
  • Fax : +66(0) 2694 6501
  • Download Map

Contact us